Javno predstavljanje projekta „Crocodile 2 Croatia“

22.02 2017.

U organizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Hrvatskih autocesta d.o.o. sutra, 23. veljače s početkom u 09.00 sati održat će se javno predstavljanje projekta „Crocodile 2 Croatia“. Prezentacija će se održati u Kongresnoj dvorani Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u Zagrebu, Prisavlje 14 (Kockica).
Ispred resornog Ministarstva prezentaciju će otvoriti dražavni tajnik za infrastrukturu, Tomislav Mihotić, dok će prof. dr. sc. Sadko Mandžuka s Fakulteta prometnih znanosti i mr.sc. Ivica Jujnović ispred nadležne Uprave cestovnog i željezničkog prometa i infrastrukture resornog Ministarstva održati predstavljanje Projekta.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u statusu je prijavitelja projekta „Crocodile 2 Croatia“, dok su na provedbenoj razini uključeni operatori hrvatskih cesta i autocesta kako bi se osiguralo koordinirano upravljanje i kontrola prometa u cilju postizanja visoke kvalitete usluga informiranja putnika na jednom od najvažnijih cestovnih koridora u Europi. Za razmjenu podataka i informacija na europskoj razini koristit će se DATEX II standard za razmjenu informacija između centara za kontrolu i upravljanje prometom, prometnih informacijskih centara, pružatelja i korisnika usluga u prometu. Implementacija Projekta započela je 2016. godine, a očekivani završetak predviđen je u 2019. godini. Vrijednost projekta je 10.956000,00 EUR uz osigurano sufinanciranje iz fondova EU u iznosu od  9.312600,00 EUR.
Izjave za medije predviđene su u 09.40h, odnosno odmah po završetku službenog dijela programa.


Preuzeto od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture