PARTNERI

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA)  potpisali su Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt  "Crocodile 2 Croatia". Sporazumom je utvrđen iznos bespovratnih sredstava iz CEF-a (Connecting Europe Facility – Instrument za povezivanje Europe) u iznosu od:  9.312.600,00 EUR.