KONTAKTI

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Uprava cestovnog i željezničkog prometa i infrastrukture 

Zagreb, Prisavlje 14                       
Tel: 01 3784 543; Fax: 01 3784 591